Doğuştan Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Doğuştan Kalp Hastalıkları Tedavisi Kayseri 

Doğuştan kalp hastalıkları, genellikle gebeliğin erken dönemlerinde oluşan kalp rahatsızlıklarıdır. Kalp odacıklarını ayıran duvarlarda delik olması, kalp kapakçıklarında darlık, kalp kapak yetmezliği ya da üfürüm, en sık görülen türleridir. Bununla birlikte birçok farklı çeşidi olabilmektedir. Doğuştan kalp hastalıkları, farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu noktada genetik faktörlerin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Anne, baba ya da yakın akrabalarda kalp rahatsızlığı olması, riski yükseltir. Doğuştan kalp hastalıklarının tedavisinde ise hastalığın türüne göre farklı yöntemler kullanılabilir. Doğuştan kalp hastalıkları tedavisi Kayseri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Doç. Dr. Ali İhsan Tekin ile iletişime geçebilirsiniz.

Doğuştan Kalp Hastalıkları Neden Olur?

Doğumsal kalp hastalıklarının nedenleri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak genetik faktörlerin ya da akraba evliliklerinin önemli bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Doğumsal kalp hastalıklarının yaygın nedenleri;

 • Hamilelik döneminde geçirilen bazı enfeksiyonlar
 • Bazı ilaçların kullanımı
 • Annenin aşırı radyasyona maruz kalması
 • Akraba evlilikleri
 • Annede diyabet (şeker hastalığı) olması
 • Alkol ve uyuşturucu kullanımı olarak sıralanabilir.

Doğuştan Kalp Hastalıklarının Çeşitleri Nelerdir?

Doğumsal kalp hastalıklarını iki ana başlık altında inceleyebiliriz:

Asiyanotik (Morluk Yapmayan) Kalp Hastalıkları

ASD, VSD, PDA, EYD gibi kalp rahatsızlıkları bu grupta sayılır. Bu rahatsızlıklarda akciğer dolaşımı, sistemik akımdan fazladır. Şant (sıvının vücudun bir kısmından diğerine hareket eden kısmı ya da etmesine izin veren delikler) soldan, sağa doğrudur.

Siyanotik (Morluk Yapan) Kalp Hastalıkları

Şant genellikle sağdan sola doğrudur. Bu rahatsızlıklarda oksijenlenmemiş kan, kalbin sol kısmına geçer ve tüm vücuda pompalanır. Vücutta hem oksijenlenmiş hem de oksijenlenmemiş kan dolaştığı için de bebekte morarma görülür.

Doğumsal Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Doğumsal kalp hastalıkları, birçok farklı şekilde görülebilir. En yaygın görülenleri ise:

Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Çoğu zaman yapılan fiziki muayenede üfürüm duyulması ile kendini belli eden bir rahatsızlıktır. VSD olan çocuklarda aynı zamanda akciğer enfeksiyonları da görülebilir. Kilo alamama şikâyeti olabilir. Yapılan ekokardiyografi ile kesin tanı konulabilir. VSD tedavisinde genellikle cerrahi tercih edilir.

Fallot Tetralojisi (TOF)

Yaygın görülen doğumsal kalp hastalıklarının başında gelmektedir. Siyanotik bir kalp hastalığıdır. Yani morarmaya neden olur. Genetik ve kromozomal hastalığı olan bebeklerde daha yaygındır. Morarma ve üfürüm ile belirti verir. Kesin tanısı ise ekokardiyografi ile konur. Fallot tetralojisinin tedavisi ameliyattır. Fallot tetralojisi ameliyatı olan bebeklerde, tam düzeltme uygulamasından sonra bir ameliyat daha gerekebilir. Ancak pulmoner yetmezliği engelleyen, günümüzün modern tedavi yöntemleri sayesinde ikinci ameliyat ihtiyacı engellenebilir.

Büyük Arter Transpozisyonu (TGA Transpozisyon)

Sol karıncıktan çıkması gereken aort damarının sağ karıncıktan çıkması durumudur. Aynı zamanda sağ karıncıktan çıkması beklenen pulmoner arter de sol karıncıktan çıkar. Büyük arter transpozisyonunun tedavisinde, kalbin pompa yeteneği gerilemeden, cerrahi müdahalede bulunmak önemlidir. Günümüzde en çok kullanılan yöntem ise “arterial switch”tir.

Tek Ventrikül

Sağlıklı bir kalpte iki tane pompa sistemi bulunur. Bunlardan bir tanesi; kalbin sol tarafındadır ve akciğerden gelen kanı aort ile vücuda taşır. Diğeri ise kalbin sağ kısmındadır. Vücuttaki kirli kanın akciğerlerde oksijenlenmesini sağlar. Bazı kişilerde bu sistemlerden biri, doğuştan gelişmemiştir. Bu durum, “tek ventrikül” olarak adlandırılır. Tek ventrikül tedavisinde ise bir dizi cerrahi uygulama yapılması gerekir. Genellikle tek bir ameliyat yerine seri hâlinde ameliyatlar yapılır. Tedavinin başarılı sonuçlanması için ameliyat zamanlamasının doğru yapılması çok önemlidir. Bu nedenle doktorun uzmanlığı ve deneyimi de ön plana çıkmaktadır. Kayseri tek ventrikül tedavisi hakkında daha fazla bilgi için Doç. Dr. Ali İhsan Tekin ile iletişime geçebilirsiniz.

Bunların dışında atriyal septal defekt (ASD), patent ductus arteriozus (PDA), aort stenozu (AS), konjenital kalp hastalıkları ve bu defektlerin kombinasyonları görülebilir.

Kalpte Üfürüm Nedir ve Kalpte Üfürüm Belirtileri Nelerdir?

Üfürüm; kalp ve damarlardaki kan akışından kaynaklanan, üflemeye benzer seslerdir. Hem doğuştan hem de sonradan gelişen kalp hastalıklarının en önemli belirtisi üfürümdür. Bu hastalıkların neredeyse tümünde üfürüm şikâyeti görülür. Üfürüm, kalpteki ciddi bir rahatsızlığın habercisi olabileceği gibi herhangi bir bozukluk olmadan da meydana gelebilir. Özellikle çocuklarda en sık görülen üfürüm çeşidi; “masum üfürüm” dediğimiz türdendir.

Kayseri kalp-damar cerrahları, yapılan kısa bir fiziki muayenede kalpte üfürüm olup olmadığını anlayabilir. Muayene sırasında kalpteki üfürümün masum olup olmadığı da anlaşılabilir. Eğer üfürüm masum değilse, daha detaylı tetkiklerle kalpteki problemin ne olduğu araştırılır. Kayseri doğumsal kalp hastalıkları ve üfürüm tedavisi hakkında daha fazla bilgi için Doç. Dr. Ali İhsan Tekin ile iletişime geçebilirsiniz.

Doğuştan Kalp Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Doğuştan kalp hastalıklarının bazıları hiçbir belirti vermezken, bazıları çok ağır seyirli olabilir. Ağır seyirli kalp hastalıkları, genellikle ilk birkaç hafta içerisinde belirtilerini vermeye başlar.

 • Bebekte morarma
 • Beslenme sorunları
 • Emme sırasında yorulma
 • Hızlı soluk alıp-verme
 • Nefes darlığı ve sık solunum yolu enfeksiyonu geçirme
 • Kilo alamama
 • Göğüs ağrısı, bayılma, çarpıntı, çabuk yorulma (daha büyük çocuklarda) yaygın görülen kalp hastalığı belirtilerindendir.

Fetal Ekokardiyografi Nedir?

Fetal ekokardiyografi, kalp hastalıklarını bebek henüz anne karnındayken tespit etmenin en etkili yollarından biridir. Bebek kalbinin ultrason ile görüntülenmesini sağlar. Fetal ekokardiyografi için en ideal dönem; gebeliğin 16 – 18. haftalarıdır.

 • Düzenli kontrollerde bebeğin kalp sağlığından şüphe edilmesi
 • Ailede doğumsal kalp hastalığı olması
 • Annede şeker ya da bağ dokusu hastalığı olması
 • Gebeliğin ilk 3 ayında alkol, ilaç kullanımı ya da aşırı radyasyona maruz kalınması
 • Bebekte kromozomal bozukluklar olması
 • Bebeğin diğer iç organlarında anormallikler olması
 • Gebeliğin 35 yaş ve üzeri dönemde olması gibi durumlarda fetal ekokardiyografi yapılması gerekir.

Kayseri Doğuştan Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Doğuştan kalp hastalıkları çok çeşitlidir. Bu nedenle her hastalık için özel bir tanı ve tedavi süreci gerekebilir. Hastalığın doğru zamanda teşhis edilmesi ve ameliyatların zamanında yapılması da kalp hastalıklarının tedavisinde önemli yer tutar. Bu nedenle doktorun mutlaka alanında uzman ve deneyimli olması gerekir. Bununla birlikte ailenin de bilinçli olması ve çocuğu aşırı efordan, enfeksiyondan uzak tutulması da önemlidir.

Kayseri doğumsal kalp hastalıkları ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi için Doç. Dr. Ali İhsan Tekin ile iletişime geçebilir, randevu alabilirsiniz.

Şimdi Ara
Yol Tarifi