Kalp Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Kalp Kapak Hastalıkları Tedavisi Kayseri 

Kalp kapak hastalıkları, hem doğuştan hem de kazanılmış olarak ortaya çıkabilen, genellikle sessiz ilerleyen hastalıklardır. Kalp kapakları, kalp odacıkları arasındaki kan akımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle kalp fonksiyonları için hayati öneme sahiptir. Kalp kapak hastalıkları çoğunlukla yavaş seyirlidir. Bu nedenle birçok kişi yıllarca bu rahatsızlıklarla yaşamasına rağmen, hastalığın farkında değildir. Kalp kapaklarındaki hastalıklar, mekanik hastalıklar olduğu için ilaç tedavisi yeterli olmaz. Kalp kapağının tamamen değiştirilmesi ya da ameliyatla onarılması gerekebilir. Kalp kapak hastalıkları tedavisi Kayseri için Doç. Dr. Ali İhsan Tekin ile iletişime geçebilirsiniz.

Kalp Kapak Hastalıkları Neden Olur?

Kalp kapak hastalıklarının nedenlerini doğumsal ve kazanılmış olarak iki grupta inceleyebiliriz:

Doğumsal (Konjenital) Kapak Hastalığı

Genellikle aort ya da pulmoner kapağı etkileyen hastalıklardır. Kapakların olması gereken boyutlarda olmaması, kapak yapracıklarının yanlış şekillenmiş olması ya da “atrezi” olarak adlandırılan kalp kapakçığının gelişmemiş olması durumudur. Bununla birlikte normalde 3 yapraklı olan aort kapağının 2 kapaklı olması durumu da söz konusu olabilir. Bu durum “biküspit aort” olarak adlandırılır. Hayati riski olmasa da biküspit aort hastalarında ilerleyen dönemlerde aort kapakları ile ilgili farklı sorunlar da yaşanabilir.

Kazanılmış Kapak Hastalıkları

Kalp kapakçıklarında doğumsal herhangi bir sorun olmasa da çeşitli nedenlerle, ilerleyen dönemlerde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Mitral ve triküspit kapaklardaki kasların gerilmesi, yırtılması, kapakların anulusunda genişleme olması ya da kireçlenme sorunları kazanılmış kapak hastalıklarına örnek olarak verilebilir. Kazanılmış kapak hastalıkları:

 • Romatizmal ateş
 • Endokardit (Bakteri ya da virüslerin kan dolaşımına girmesi ve kalp kapakçıklarına yerleşmesi sonucu oluşur.)
 • Kalp krizi
 • Kardiyomiyopati (Kalp kası hastalıkları)
 • Koroner arter hastalığı
 • Sifiliz
 • Hipertansiyon
 • Torasik asit anevrizması ve bazı bağ doku hastalıklarına bağlı oluşabilir.

Kalp Kapak Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Kalp kapak hastalıklarının belirtileri, etkilenen kalp kapağına göre değişebilir. Hastalık, erken dönemlerde hiçbir belirti vermeyebilir. Bazı hastalar, yıllarca kalp kapak hastalıklarıyla, hiçbir şikâyet olmadan yaşayabilmektedir. Ancak hastalık ilerledikçe;

 • Çabuk yorulma
 • Hâlsizlik
 • Çarpıntı
 • Tıkanma hissi ve nefes darlığı gibi şikâyetler ortaya çıkabilir.

Bazı hastalarda, vücutta su toplanmasına bağlı olarak ayaklarda şişlik de görülebilir. Baş ağrısı, göğüs ağrısı ve bayılma yaşanabilir.

Kalp Kapak Hastalıkları Nelerdir?

Mitral Kapak Hastalıkları

Sağlıklı bir kalpte sol kulakçığa gelen kan, iki yapraklı olan mitral kapakta geçer. Kan aort damarına pompalanırken mitral kapaklar kapanır ve aort kapağı açılır. Böylece kanın sol kulakçığa kaçması engellenir. Mitral kapak hastalıklarında ise kanın sol karıncığa geçmesi zorlaşır. Hastalık nedeniyle kan sol karıncığa kaçabilir.

Mitral kapak hastalıkları genellikle sessiz ilerler. Bu nedenle başlangıç evresinde herhangi bir belirti olmayabilir. Ancak zamanla nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çabuk yorulma gibi şikâyetlerle kendini belli edebilir.

Mitral Kapak Darlığı 

 • Normalde 4 – 6 cm2 olan mitral kapağın daralarak, 1 – 1,5 cm2 boyutlarına gelmesidir.
 • Kanın akciğerde göllenmesine ve akciğerlerdeki basıncın artmasına neden olur.
 • İlerlemiş vakalarda sol kulakçıktaki basınç da artar.
 • Zamanla ritim bozuklukları ve emboli riski de artar.

Mitral Yetmezlik

Mitral yetmezlik; mitral kapağın tam anlamıyla kapanmaması nedeniyle ortaya çıkar. Mitral kapağın tam olarak kapanmaması vücuda yayılması gereken kanın aort damarından sol kulakçığa kaçmasına neden olur. Bununla birlikte sol karıncığın genişlemesine bağlı olarak da mitral kapak kapanmayabilir. Mitral yetmezlik, ilerleyen dönemlerde sol karıncığa aşırı yük binmesine ve kalp yetmezliğine neden olabilir.

Aort Kapak Hastalıkları

Aort kapağı, kalbin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde oldukça önemlidir. Kalp kasılırken açılır ve aort damarı yardımıyla kanın tüm vücuda pompalanmasını sağlar.

Aort Darlığı

Aort darlığı, genellikle romatizmal kaynaklı bir kalp kapak hastalığıdır. Ancak romatizma dışındaki nedenlerle de ortaya çıkabilir. Özellikle damar sertliği, aort darlığının önemli nedenlerinden biridir. Romatizmaya bağlı darlıkta, aort kapağının yaprakları birbirine yapışarak, sertleşir. Sertleşme, mitral kapağın işlevlerini de olumsuz etkileyebilir.

Aort darlığı, genel olarak göz kararması, bayılma, göğüs ağrısı ve ritim bozukluğu şikâyetleri ile kendini gösterir.

Aort Yetmezliği

Genellikle “infektif endokardite” yani kalp kapak enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen bir durumdur. Aynı zamanda eklem romatizmalarına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, göğüs kafesine alınan sert darbelere bağlı olarak da meydana gelebilir. Aort yetmezliği, kalbin giderek büyümesine neden olur. En yaygın görülen belirtileri ise;

 • Hâlsizlik
 • Göğüs ağrısı
 • Nefes daralması
 • Bayılma olarak sıralanabilir.

Triküspit Kapak Hastalıkları 

Triküspit kapak, sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında bulunur. Kanın sağ kulakçıktan, sağ karıncığa dönmesini engeller ve 3 yapraktan oluşur.

Triküspit Darlığı

Nadir görülen bir kapak darlığı türüdür. Genellikle romatizmal rahatsızlıklardan kaynaklanır. Triküspit darlığı, sağ kulakçığın gerisinde kan göllenmesi olmasına neden olur. Bu nedenle karaciğerde büyüme, toplardamarlarda genişleme ve bacaklarda ödeme yol açar. En belirgin özelliği ise yorgunluğa neden olmasıdır. Karaciğer büyümesi de varsa, sağ kaburgaların alt kısmında ağrı hissedilebilir.

Triküspit Yetmezliği  

Triküspit kapağın tam olarak kapanmaması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Triküspit kapak işlevini tam olarak yerine getiremediği için sağ karıncıktan, sağ kulakçığa kan kaçar.

Pulmoner Kapak Hastalıkları

Pulmoner kapak; sağ karıncık ile “pulmoner arter” adı verilen damar arasında bulunur. Pulmoner arter ise kanın temizlenmek için akciğere iletildiği damardır. Pulmoner kapak sayesinde pulmoner arterden akan kan sağ karıncığa geri kaçmaz.

Pulmoner Kapak Darlığı

Genellikle doğumsal olarak ortaya çıkan bir kalp kapak hastalığıdır. Nadiren de romatizmal hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkar. Yorgunluk ve efor sırasında artan nefes darlığı en belirgin özelliğidir.

Pulmoner Kapak Yetmezliği

Pulmoner kapağın tam olarak kapanmaması nedeniyle ortaya çıkar. Kanın sağ karıncığa geri kaçmasına neden olur. Yaygın belirtileri ise;

 • Çabuk yorulma
 • Ayaklarda ödem
 • Karaciğer büyümesi
 • Boyun bölgesinde şişlik olarak sıralanabilir.

Kayseri Kalp Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Kalp kapak hastalıklarının tedavisinde cerrahi yöntemler kullanılabilir. Kalp kapaklarının onarılması ya da tamamen değiştirilmesi gerekebilir:

Kayseri Kalp Kapak Onarımı

Kalp kapaklarının kesilip, tamir edilmesini ve yapışmış yaprakların açılmasını amaçlayan tedavilerdir. Ancak her kapak onarılabilecek durumda olmayabilir. Bazı durumlarda kalp kapağını onarmak, kapak değişiminden de zor olabilir.

Kayseri Kalp Kapak Değişimi

Kalp kapak hastalıklarının tedavisinde en çok kullanılan yöntemdir. Kalp kapağı tamamen çıkarılır ve yerine yeni kapak dokusu konulur. Tedavide kullanılan mekanik kapaklar ömür boyu kullanılabilir. Kayseri kalp kapak hastalıkları tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Doç. Dr. Ali İhsan Tekin ile iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara
Yol Tarifi